Czy prywatnego detektywa obowiązuje RODO?

Detektywi mają prawo do przetwarzania danych osobowych, w trakcie wykonywania czynności służbowych, ale muszą przestrzegać ściśle określonych zasad. Co więcej, działania te mogą być też prowadzone w stosunku do osoby, która nie wyraziła na nie zgody, jeśli dotyczy to pozyskania informacji w danym zakresie sprawy.

Nie mniej jednak, w całym tym toku osobą decyzyjną, co do danych, pozostaje zleceniodawca. Jeśli śledztwo zostanie zakończone detektyw ma obowiązek przekazać wszystkie zdobyte dane klientowi lub innemu podmiotowi wskazanemu przez niego. W przypadku nie odebrania przez zleceniodawcę swoich danych, detektyw jest zmuszony do ich zniszczenia i obowiązkowego zachowania tajemnicy służbowej.

Zniszczenia danych należy dokonać w obecności świadka oraz sporządzić notatkę służbową opatrzona datą i informacją o przedmiocie i konkretnym sposobie zniszczenia. Notka ta powinna zostać załączona do akt sprawy.


Centrala


Aleja Wolności 12/204
62-800 Kalisz


Oddział Lublin


ul. Tomasza Zana 11A
20-601 Lublin


Detektyw dyżurny/konsultacjeDetektyw Krzysztof BłaszczykDetektyw Robert SłotwińskiFacebook
Phone
Phone
Phone
Skype