Usługi detektywistyczne

Detektywistyka dla osób fizycznych

 • obserwacja i wywiad środowiskowy
 • ujawnianie ukrytego majątku dłużnika oraz ew. źródeł dochodu
 • zbieranie materiału w sprawach rozwodowych
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się
 • pomoc w nawiązaniu zerwanych kontaktów rodzinnych i towarzyskich
 • ustalenie dowodów pozwalających oczyścić Cię z niesłusznych zarzutów
 • ocena poprawności zebrania i zabezpieczenia przez organy ścigania dowodów, wiarygodność świadków i podejrzanych, a w razie konieczności przeprowadzenie czynności w celu pozyskania nowych, istotnych dla sprawy źródeł dowodowych
 • profesjonalna pomoc dla ofiar szantażu lub innego przestępstwa zagrażającemu bezpieczeństwu Twojemu lub osobie Tobie bliskiej (uprowadzenie, groźby, molestowanie seksualne itp.)
 • profesjonalne przeprowadzenie ekspertyz kryminalistycznych (daktyloskopijnych, fonoskopijnych, grafologicznych, badań DNA i innych)
 • wskazywanie rozwiązań w nietypowych sprawach
 • udokumentowane doręczenie korespondencji
 • profesjonalne odzyskiwanie utraconych danych z wszelkiego rodzaju nośników
Exigoquality zdjęcie

Detektywistyka
w obrocie gospodarczym

 • ustalanie podmiotu
 • weryfikacja kontrahenta
 • nieuczciwa konkurencja i niedozwolone praktyki rynkowe
 • ochrona własności intelektualnej (patenty, wzory, znaki towarowe)
 • poszukiwanie utraconego mienia
 • ujawnianie nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy, przedsięwzięcia naprawcze
 • kompleksowy audyt bezpieczeństwa i ochrony
 • udokumentowane doręczenie korespondencji
 • profesjonalne odzyskiwanie utraconych danych z wszelkiego rodzaju nośników

Centrala


Aleja Wolności 12/204
62-800 Kalisz


Oddział Lublin


ul. Tomasza Zana 11A
20-601 Lublin


Detektyw dyżurny/konsultacjeDetektyw Krzysztof BłaszczykDetektyw Robert SłotwińskiFacebook
Phone
Phone
Phone
Skype