Oferta – Wywiad Gospodarczy

Weryfikacja i analiza dokumentów rejestrowych badanego podmiotu, analiza osobista we właściwym sądzie gospodarczym na terenie RP. Historia przekształceń wskazanego podmiotu gospodarczego Ustalenie, w jakim banku kontrahent posiada rachunki firmowe. Ustalenie powiązań osobowo- kapitałowych członków zarządu, rady nadzorczej, wspólników oraz powiązań kapitałowych wskazanego podmiotu gospodarczego. Sprawozdania finansowe, rachunki zysków i strat. Ustalenie poziomu zadłużenia wskazanego podmiotu gospodarczego (informacje z giełd wierzytelności oraz innych źródeł, sprawdzenie baz danych: Bankowej Informacji Kredytowej, Krajowego Rejestru Dłużników, Biuro Informacji Gospodarczej). Informacje na temat posiadanych przez wskazany podmiot gospodarczy własności intelektualnych, znaków towarowych, patentów. Informacje z Rejestru Zastawów. Ustalenie nieruchomości na terenie RP. Ustalenie ruchomości na terenie RP. Dyskretny wywiad środowiskowy wśród wybranych kontrahentów. Dyskretna wizja lokalna siedziby badanego podmiotu, wykonanie materiału zdjęciowego zewnątrz firmy oraz wewnątrz. Zebranie materiałów internetowych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego oraz ogólna opinia na rynku. Uwagi, wnioski i zalecenia.


Centrala


Aleja Wolności 12/204
62-800 Kalisz


Oddział Lublin


ul. Tomasza Zana 11A
20-601 Lublin


Detektyw dyżurny/konsultacjeDetektyw Krzysztof BłaszczykDetektyw Robert SłotwińskiFacebook
Phone
Phone
Phone
Skype