Poszukiwanie majątku dłużnika

Jeśli Twój dłużnik okazał się być niewypłacalny, a komornik tłumaczy go, że nie posiada majątku, nasze biuro detektywistyczne skutecznie rozwiąże Twój problem i ustali ukryty lub zbyty majątek Twojego dłużnika. Posiadanie zadłużenia nie jest karane w Polsce, natomiast niektóre działania dłużników zmierzające do ochrony ich majątku przed windykacją ze strony wierzycieli mogą stanowić przestępstwo. Do grupy tych przestępstw zaliczane są m.in. przestępstwa z artykułów 300-301 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks Karny. Artykuł 300 § 1: Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (jeżeli czyn określony powyżej wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8).

Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego powyżej następuje na wniosek pokrzywdzonego. 2: Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Centrala


Aleja Wolności 12/204
62-800 Kalisz


Oddział Lublin


ul. Tomasza Zana 11A
20-601 Lublin


Detektyw dyżurny/konsultacjeDetektyw Krzysztof BłaszczykDetektyw Robert SłotwińskiFacebook
Phone
Phone
Phone
Skype