Oferta – Wywiad Personalny

Wywiad Personalny odpowie na pytanie kim są osoby, z którymi planujecie Państwo nawiązanie współpracy. Stan majątkowy, mocne i słabe strony, posiadane wierzytelności potencjalnych kontrahentów lub pracowników to kluczowe informacje pozwalające określić, na ile przyszły partner biznesowy jest wiarygodnym współpracownikiem. Potwierdzenie wszelkich danych osobowych wskazanej osoby; Wykonanie aktualnej fotografii; Ustalenie danych kontaktowych wskazanej osoby (adres zameldowania, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej); Ustalenie stanu cywilnego oraz rodzinnego (drzewo genealogiczne); Ustalenie rozkładu dnia wskazanej osoby; Ustalenie miejsca pracy oraz formalnych i nieformalnych źródeł dochodu i zarobkowania wskazanej osoby; Ustalenie majątku wskazanej osoby: nieruchomości, ruchomości, udziały/akcje; Ustalenie poziomu zadłużenia wskazanej osoby; Ustalenie, czy wskazana osoba posiada własności intelektualne, znaki towarowe, patenty; Ustalenie historii zatrudnienia wskazanej osoby oraz wywiad środowiskowy w celu ustalenia opinii w miejscach zatrudnienia; Wywiad środowiskowy, w celu ustalenia opinii na temat wskazanej osoby w miejscu zamieszkania, zameldowania; Ustalenie nałogów i uzależnień wskazanej osoby; Wywiad detektywistyczny, w celu ustalenia czy wskazana osoba była karana oraz czy toczyły się wobec niej inne postępowania.


Centrala


Aleja Wolności 12/204
62-800 Kalisz


Oddział Lublin


ul. Tomasza Zana 11A
20-601 Lublin


Detektyw dyżurny/konsultacjeDetektyw Krzysztof BłaszczykDetektyw Robert SłotwińskiFacebook
Phone
Phone
Phone
Skype