Zakres działań w ramach audytu bezpieczeństwa informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Ocena przyjętych rozwiązań w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa – organizacja i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Tajemnicą Przedsiębiorstwa, jako narzędzia dającego podstawę do ewentualnych działań prawnych w przypadku szkody wynikającej z ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ocena dokumentacji stanowiącej podstawę funkcjonowania Systemu Zarządzania Tajemnicą Przedsiębiorstwa.

Ocena procedur kontrolnych w zakresie dostępu i przetwarzania danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym w odniesieniu do personelu.

Ocena przyjętych zasad doskonalenia Systemu Zarządzania Tajemnicą Przedsiębiorstwa.

Ocena zastosowanych zabezpieczeń mechanicznych i technicznych w obszarze, w którym następuje przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Identyfikacja realnych i potencjalnych zagrożeń dla tajemnicy przedsiębiorstwa.

Identyfikacja potencjalnych prób nieuprawnionego dostępu do tajemnicy przedsiębiorstwa.

Analiza uzyskanych wyników.

Określenie potencjalnych nieprawidłowości w organizacji Systemu Zarządzania Tajemnicą Przedsiębiorstwa.

Opracowanie rekomendacji mających na celu zapewnienie właściwej realizacji procesów zapewniających ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i ochronę żywotnych interesów firmy.


Centrala


Aleja Wolności 12/204
62-800 Kalisz


Oddział Lublin


ul. Tomasza Zana 11A
20-601 Lublin


Detektyw dyżurny/konsultacjeDetektyw Krzysztof BłaszczykDetektyw Robert SłotwińskiFacebook
Phone
Phone
Phone
Skype